ACS – Kontrola a evidence docházky

Charakteristika:

Základním úkolem přístupového systému je kontrola vstupu a zamezení přístupu neoprávněným osobám do vyhrazených prostor nebo k utajovaným informacím. Dále systém umožňuje evidenci docházky. Důležitou součástí je softwarové vybavení s možností počítačového zpracování evidence docházky i s přímou podporou dalších programů (mzdy,..). Často spolupracují se systémy EZS.

Použité prvky:

  • programové vybavení: umožňuje zprávu a konfiguraci systému – rozdělení oblastí do hlídaných zón, tvorba účastnické databáze s přiřazením požadovaných oprávnění
  • zařízení pro vložení identifikačních údajů: jde o čtecí zařízení karet, PIN klávesnice, biometrické identifikační zařízení (otisk prstu, dlaně, snímání duhovky,…)
  • vstupní média: karty (kontaktní, bezkontaktní), čipy, čárové kódy, magnetický proužek. Jde o nosiče identifikačních údajů, které svému majiteli přidělují určitá privilegia v rámci přístupového systému

Nabízíme:

  • poradenství, konzultace, návrh
  • různé systémy světových výrobců, dle požadavků a finančních možností zákazníka
  • instalaci, oživení
  • nastavení nadstavbových aplikací
  • proškolení uživatelů
  • servis

Reference:

  • ESSA České Budějovice, Gymnázium Česká České Budějovice, PCO, Lamica Vodňany, Veřejné služby Lišov