EPS – Elektrická požární signalizace

 

eps80Charakteristika:

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru v objektech, kde je to vyžadováno z hlediska požárního posouzení nebo na základě přání vlastníka objektu. Základní funkcí systému je detekce požáru v jeho počátečním stádiu, včasné vyrozumění příslušných složek a umožnit zlikvidovat požár v jeho počátečním stádiu. Lze tak předejít ohrožení života či zdraví osob a velkým škodám na majetku.

Základní části systému:

 • Ústředna EPS: vyhodnocování signalizace hlásičů a generování poplachového signálu, kontrola provozuschopnosti celého systému EPS, ovládání připojených zařízení prostřednictvím vstupů (spuštění návazných zařízení – odblokování únikových cest, řízení vzduchotechniky,…)
 • Hlásiče: automatické – detekují požár na základě průvodních fyzikálních jevů – zejména kouř a teplo – výběr typu hlásiče záleží na druhu prostředí, typu látek apod. manuální – poplach je vyvolán ručně osobou, která zpozoruje požár jiné – speciální systémy s laserovým paprskem, nasávací systémy, …
 • Řídící prvky: moduly pro řízení návazných systémů. Systém je možné připojit na pult centrální ochrany (PCO). Moderní je umožnit ostraze sledovat systém na monitoru PC stanice v grafickém nástavbovém systému.

Nabízíme:

 • odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi
 • zajistíme vyprojektování systému s přihlédnutím k aktuálním požadavkům zákazníka
 • instalace systému
 • servis
 • široká nabídka moderních systémů od jednoduchých a cenově výhodných až po velmi rozsáhlé aplikace

   

Reference:

 • HZS Petrovice, Terno České Budějovice, Jihočeská univerzita