Systém VISO

Základní vlastnosti:

Modulární koncepce VISO 2002 umožňuje doplňování a výměnu modulů podle přání zákazníka a dalšího rozšiřování systému. VISO 2002 je moderní radiokomunikační zařízení, složené ze základnového vysílače a neomezeného počtu přijímacích souprav, které umožňuje jednosměrný přenos hlasových informací z městského úřadu k občanům. Systém se skládá z vysílací a přijímací části, přičemž signál se přenáší v pásmu VKV. Dosah signálu se, v závislosti na členitosti terénu, pohybuje v rozmezí 5 až 10 km. Ve velmi členitém terénu je možno využít také převaděč, zajišťující požadovaný dosah v náročných podmínkách.

Přijímací část tvoří venkovní nebo vnitřní přijímače pro ozvučení obce nebo jeho částí. Venkovní ozvučení je realizováno pomocí elektronicky mluvících sirén, venkovních přijímačů nebo bytových přijímačů. Bytové přijímače umožňují pro obyvatele větší pohodlí, jelikož jsou umístěné přímo v domácnostech.

Komunikační systém VISO 2002 je plně kompatibilní s celostátně zaváděným systémem varování obyvatelstva při ohrožení včetně možnosti dálkového zapínání poplašných sirén.

Na všech úrovních je VISO 2002 napojen na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Umožňuje vstup přes veřejnou telefonní síť (VTS), GSM operátory a síť Ministerstva vnitra ČR – MATRA PEGAS. Varovací signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky systému .

Systém byl navržen tak, aby umožňoval začlenění i starších analogově řízených (DTMF volba) přijímačů a hlásičů. V praxi to znamená, že pokud bude některá z místních částí využívat systém adresovaný DTMF volbou potom je možné z řídicího pracoviště VISO 2002 do této místní části hlásit, nezávisle na jejím odbavovacím pracovišti. Obráceně je to vzhledem k zabezpečení VISO 2002 vyloučené.

VISO 2002 umožňuje kombinaci vysílacích kmitočtů bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 80 MHz a kmitočtů přidělených ČTÚ v pásmu 160 MHz v jednom ovládacím pracovišti.

Je na všech úrovních zálohován tak, aby zajistil plný provoz zařízení při výpadku dodávky elektrické energie na dobu 72 hodin v režimu stanoveném pro koncové prvky varování a vyrozumívání obyvatel.

Na provoz systému VISO 2002 bylo Českým telekomunikačním úřadem vydána generální licence (GL – 02 /R/2001).

Nabízíme:

  • poradenství, konzultace, návrh
  • instalaci, oživení
  • nastavení nadstavbových aplikací
  • proškolení uživatelů
  • servis